خرید بک لینک شرکت نرم افزار عارف رایانه

تبلیغات متنی

آزمون تست هوش جدید و جالب با جواب

3603 20 مهر 1395 دانش و فناوری خانه » دانش و فناوری » آزمون تست هوش جدید و جالب با جواب همیار تندیس فان

تست هوش به مجموعه ای از سوالات می گویند که برای سنجش میزان هوش و بهره هوشی یا IQ افراد طراحی شده است. شما میتوانید با کمک این تست ها به میزان ضریب هوشی یا بهره هوشی خود پی ببرید. همچنین به گزارش مجله تفریحی تندیس فان اگر مدام این سوالات تست هوش را بزنید به مرور هوشتان و ضریب هوشی تان افزایش می یابد .

تست هوش به مجموعه ای از سوالات می گویند که برای سنجش میزان هوش و بهره هوشی یا IQ افراد طراحی شده است. شما میتوانید با کمک این تست ها به میزان ضریب هوشی یا بهره هوشی خود پی ببرید. همچنین به گزارش مجله تفریحی تندیس فان اگر مدام این سوالات تست هوش را بزنید به مرور هوشتان و ضریب هوشی تان افزایش می یابد .

آزمون تست هوش جدید و جالب با جواب

آزمون تست هوش جدید و جالب با جواب

سوالات تست هوش جدید

در این بخش از مجله تفریحی تندیس فان تعدادی تست هوش را برای شما گرداوری کرده ایم . برای جواب دادن به هر کدام حدود 5 ثانیه وقت دادید . هرگز به پاسخ سوالات نگاه نکنید. وقتی همه سوالات را حل کردید جواب را ببینید.

1 – مجموع دو عدد ۸۰ می باشد، که یک عدد ۵ واحد از عدد دیگر بزرگتر است. عدد بزرگتر چه عددی است؟

الف) ۸۰

ب) ۴۵.۵

ج) ۴۲.۵

د) ۴۰

2 – یک خانواده شامل پدر و مادر و فرزندان می باشد. در این خانواده هر پسر ۲ برادر و هر دختر یک خواهر دارد. این خانواده چند نفره است؟ تست هوش جدید

الف) ۷

ب) ۸

ج) ۵

د) ۶

3– چند عدد میان ۱۰۰ و ۳۰۰ وجود دارند که با ۲ شروع می شوند و یا با ۲ ختم می شوند؟

الف) ۱۲۰

ب) ۱۱۰

ج) ۱۰۰

د) ۴۰

ه) ۲۰

4 – روز بیست و یکم ماه روز دوشنبه است. اولین روز این ماه چند شنبه است؟

الف) شنبه

ب) یکشنبه

ج) دوشنبه

د) سه شنبه

ه) پنج شنبه

ز) جمعه

5 – دو نقطه یک خط را تعریف می کند و سه نقطه ….. تعریف می کند. تندیس فان

الف) کلمه

ب) صفحه

ج) ماشین

د) دریاچه

6 – A 6 B 4 C 9 D عدد یا حرف بعدی چیست؟

الف) ۷

ب) E

ج) ۵

د) ۱۰

7 – سن علی به ۵ و ۷ بخش پذیر می باشد. و مجموع دو رقم سنش مساوی ۸ است. علی چند سال دارد؟

الف) ۴۵

ب) ۳۰

ج) ۷۰

د) ۳۵

8 – سه میله ی چوبی داریم که طول هرکدام ۱۳۵ سانتی متر است.  می خواهیم این ها را به قطعات ۴۵ سانتی متری ببریم، چند برش باید انجام بدهیم؟ تندیس فان

الف) ۸

ب) ۹

ج) ۳

د) ۶

9 – در بزرگراهی دو خودرو از یک نقطه مشخص و واحد در خلاف جهت هم و هم زمان شروع به حرکت می کنند. هر خوردو پس از ۳ مایل حرکت به سمت چپ می پیچد و ۴ مایل دیگر حرکت می کنند، چه فاصله ای میان خودرو ها می باشد؟

الف) ۱۴

ب) ۱۰

ج) ۷

د) ۶

ه) ۵

10 – علم جانور شناسی برای شناخت فیل است و همینطور علم زیست شناسی برای شناخت … . آموزش تصویری ایجاد رمز یدکی ویندوز 8  را مطالعه کنید.

 

الف) رز

ب) ماشین

ج) انسان

د) موش

.

.

.

.

.

جواب تست هوش جدید

در این قسمت از مجله اینترنتی تندیس فان پاسخ این سوالات و تست هوش را برایتان بیان می کنیم .

تست1 >> گزینه ج

تست 2 >> گزینه الف

تست 3 >> گزینه ه

تست 4>> گزینه د

تست 5 >> گزینه ب

تست 6 >> گزینه الف

تست 7 >> گزینه د

تست 8 >> گزینه د

تست 9 >> گزینه ه

تست 10 >> گزینه الف

امیدواریم توانسته باشید حداقل نیمی از این تست هوش در تندیس فان را درست پاسخ داده باشید . باز هم تاکید میکنیم که با حل جدول و تست های هوشی مختلف نه تنها ضریب هوشی تان افزایش پیدا می کند بلکه از آلزایمر هم در امان می مانید.


# # # # # # # #

نظرات